• Нд. Вер 24th, 2023

ВІДДІЛ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ

ВідСЮН

Лют 22, 2021

Відділ еколого-натуралістичного напряму є структурним підрозділом Балаклійської станції юних натуралістів.

Відділ ЕНН забезпечує умови для проведення навчальних, практичних занять, передбачених навчальними програмами з предметів природничого циклу, з метою здобуття знань про тваринний світ, формування вмінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за тваринами; організації дослідницької роботи учнів (вихованців).

Приймаємо участь:
у Всеукраїнських конкурсах, акціях – «Птах року», «Юний селекціонер», «Юний дослідник», «В об’єктиві натураліста», міжнародному проекті «Моніторинг біорізноманіття в Україні», обласному фестивалі колективів екологічної просвіти.

Організація і зміст роботи Відділу:

1. Відділ ЕНН створюється та затверджується наказом керівника Балаклійської станції юних натуралістів виходячи з умов роботи закладу.

2. Відділ ЕНН СЮН є:

– базою для роботи гуртків, творчих об’єднань за еколого-натуралістичним напрямом «Юні охоронці природи», «Юні любителі домашніх тварин», «Юні овочівники», «Юні фермери», «Юні екологи», «Основи біології».

– для проведення тематичних та комплексних екскурсій з педагогами та дітьми для закріплення програмного матеріалу у загальноосвітніх навчальних закладах, проведення оглядових, наукових, виховних екскурсій для дітей, населення міста, району;

– для профільного навчання; для проведення науково-дослідницької роботи МАН, за секціями: ветеринарія та зоотехнія; охорона довкілля та раціональне природокористування селекція та генетика, що розвиває в учнів (вихованців) спостережливість, практичні навички, креативність, ініціативу;

– для пропаганди серед населення правил по утриманню екзотичних видів тварин в домашніх умовах;

– для забезпечення практичних знань з учнями, вчителями біології, керівниками гуртків, студентами зоологічного, орнітологічного, ветеринарного профілів.

3. Планування роботи Відділу ЕНН проводить завідувач відділу еколого-натуралістичного напряму за розділами:

– інструктивно-методична робота;

– дослідницька;

– організаційно-масова;

– навчально-виховна;

– господарська;

– система профілактичних заходів з мешканцями лабораторії ЗГТ.

План роботи складається на рік, затверджується директором СЮН.

4. Основними напрямами діяльності є:

– проведення систематичних спостережень за ростом, розвитком, інтродукцією та акліматизацією екзотичних видів тварин;

– проведення різноманітних дослідів;

– формування у дітей інтересу до вивчення біологічних особливостей тварин лабораторії;

– професійна орієнтація в галузі біології;

– суспільно-корисна і природоохоронна праця;

– включення у науково-дослідну, експериментальну діяльність;

– співпраця з науково-дослідними установами;

– виховання свідомого професійного самовизначення;

– участь у заочних природоохоронних акціях: «Годівничка», «Птах року», «Юний дослідник», «Юний селекціонер»;

– участь у комплектуванні контингенту вихованців і вживає заходи щодо його збереження, бере участь у складанні розкладу навчальних занять і інших видів діяльності;

– забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації;

– участь у виконанні науково-дослідних робіт, проведенні експериментів, розробці необхідних методик та рекомендацій;

– приймає участь у розвитку і зміцненні матеріально-технічної бази, наочності і запезпечує технічними засобами навчання, зберігає обладнання та інвентарь.

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ З АКЛІМАТИЗАЦІЇ ТА ІНТРОДУКЦІЇ ЕКЗОТИЧНИХ ВИДІВ ТВАРИН.

Залишити відповідь