• Нд. Бер 26th, 2023

Структура

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВИЙ

Відділ організаційно-масовий є структурним підрозділом Балаклійської станції юних натуралістів.

Відділ організаційно-масовий проводить навчальні, практичні заняття з предметів природничо-краєзнавчого циклу, масові заходи, організовує участь в акціях і конкурсах, дослідницькі експедиції для вивчення історичної, культурної спадщини рідного краю, екскурсії для ознайомлення з географічними, ентографічними заповідниками, пам’ятками й об’єктами.

 • Метою відділу є виховання в учнівської молоді любові до рідного краю, шановного ставлення до його історії та духовної спадщини, бажання пізнавати вивчати історико-культурні надбання нашого народу, природне довкілля.
 • Завдання Відділу:

– виховання в учнівської молоді патріотичну любов до України, поваги до народних звичаїв, традицій, духовних і культурних націй і народів, які живуть в Україні;

– формування в учнівської молоді активної громадської позиції;

– залучення учнів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, ентографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, а також природоохоронної та дослідницької роботи;

– створення умов для оволодіння учнівською молоддю практичними навичками пошукової роботи, розширення напрямків краєзнавчих досліджень;

– задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні відповідно до їхніх інтересів і здібності.

Приймаємо участь:
у Всеукраїнських історико-краєзнавчих акціях, конкурсах, експедиціях, конференціях учнівської молоді – «А ми тую славу збережемо», «Моя Батьківщина – Україна», «Історія міст і сіл України», «Слобожанські дзвони перемоги».
Використовується виховний потенціал Природно-краєзнавчого музею: проводяться екологічні конференції, ігри-мандрівки, брейн-ринги, краєзнавчі екскурсії.

ВІДДІЛ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ

Відділ еколого-натуралістичного напряму є структурним підрозділом Балаклійської станції юних натуралістів.

Відділ ЕНН забезпечує умови для проведення навчальних, практичних занять, передбачених навчальними програмами з предметів природничого циклу, з метою здобуття знань про тваринний світ, формування вмінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за тваринами; організації дослідницької роботи учнів (вихованців).

Приймаємо участь:
у Всеукраїнських конкурсах, акціях – «Птах року», «Юний селекціонер», «Юний дослідник», «В об’єктиві натураліста», міжнародному проекті «Моніторинг біорізноманіття в Україні», обласному фестивалі колективів екологічної просвіти.

Організація і зміст роботи Відділу:

1. Відділ ЕНН створюється та затверджується наказом керівника Балаклійської станції юних натуралістів виходячи з умов роботи закладу.

2. Відділ ЕНН СЮН є:

– базою для роботи гуртків, творчих об’єднань за еколого-натуралістичним напрямом «Юні охоронці природи», «Юні любителі домашніх тварин», «Юні овочівники», «Юні фермери», «Юні екологи», «Основи біології».

– для проведення тематичних та комплексних екскурсій з педагогами та дітьми для закріплення програмного матеріалу у загальноосвітніх навчальних закладах, проведення оглядових, наукових, виховних екскурсій для дітей, населення міста, району;

– для профільного навчання; для проведення науково-дослідницької роботи МАН, за секціями: ветеринарія та зоотехнія; охорона довкілля та раціональне природокористування селекція та генетика, що розвиває в учнів (вихованців) спостережливість, практичні навички, креативність, ініціативу;

– для пропаганди серед населення правил по утриманню екзотичних видів тварин в домашніх умовах;

– для забезпечення практичних знань з учнями, вчителями біології, керівниками гуртків, студентами зоологічного, орнітологічного, ветеринарного профілів.

3. Планування роботи Відділу ЕНН проводить завідувач відділу еколого-натуралістичного напряму за розділами:

– інструктивно-методична робота;

– дослідницька;

– організаційно-масова;

– навчально-виховна;

– господарська;

– система профілактичних заходів з мешканцями лабораторії ЗГТ.

План роботи складається на рік, затверджується директором СЮН.

4. Основними напрямами діяльності є:

– проведення систематичних спостережень за ростом, розвитком, інтродукцією та акліматизацією екзотичних видів тварин;

– проведення різноманітних дослідів;

– формування у дітей інтересу до вивчення біологічних особливостей тварин лабораторії;

– професійна орієнтація в галузі біології;

– суспільно-корисна і природоохоронна праця;

– включення у науково-дослідну, експериментальну діяльність;

– співпраця з науково-дослідними установами;

– виховання свідомого професійного самовизначення;

– участь у заочних природоохоронних акціях: «Годівничка», «Птах року», «Юний дослідник», «Юний селекціонер»;

– участь у комплектуванні контингенту вихованців і вживає заходи щодо його збереження, бере участь у складанні розкладу навчальних занять і інших видів діяльності;

– забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації;

– участь у виконанні науково-дослідних робіт, проведенні експериментів, розробці необхідних методик та рекомендацій;

– приймає участь у розвитку і зміцненні матеріально-технічної бази, наочності і запезпечує технічними засобами навчання, зберігає обладнання та інвентарь.

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ З АКЛІМАТИЗАЦІЇ ТА ІНТРОДУКЦІЇ ЕКЗОТИЧНИХ ВИДІВ ТВАРИН.

ВІДДІЛ МЕТОДИЧНИЙ

Відділ методичний є структурним підрозділом Балаклійської станції юних натуралістів, орієнтований на роботу з педагогічними кадрами Балаклійської СЮН та шкіл району по вдосконаленню професійної компетентності педагогічних працівників, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу станції юних натуралістів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу, що продиктовано сучасною ситуацією в освіті.

Відділ методичний здійснює роботу згідно з законами України «Про позашкільну освіту», Національного дотримання розвитку освіти в ХХІ столітті, Статутом закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі позашкільної освіти.

Приймаємо участь:
у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»; в обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій; конкурсі-огляді інноваційних ідей «Позашкілля: 20 років на зустріч часу»

Основні завдання Відділу:

 • Програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності закладу.
 • Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, з забезпечення високої якості навчально-виховних програм шляхом впровадження нових педагогічних технологій; навчальних програм нового покоління.
 • Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного зростання.
 • Організація проведення дослідно-експериментальної роботи, впровадження результатів наукових досліджень, нових педагогічних технологій.
 • Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, перспективного педагогічного досвіду.
 • Виявлення, вивчення і оцінка результативності педагогічного досвіду в закладі, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.
 • Розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій.
 • Підготовка до атестації педагогічних працівників.
 • Координація змісту науково-методичної роботи зі змістом діяльності методичних установ регіону.
 • Забезпечення інтеграції науки та практики.
 • Організація методичної роботи на діагностичній основі «Портфоліо педагога позашкільника».
 • Аналіз ефективності навчально-методичної роботи за критеріями.
 • Здійснення моніторингу якості і результативності діяльності СЮН.
 • Організація безпеки життєдіяльності вихованців, учасників навчально-виховного процесу, дотримання вимог з охорони праці.
 • Керівництво гуртком.
 • План роботи Відділу включає розділи:

· аналіз роботи за минулий рік та основні на наступний рік;

· підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогів;

· вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду;

· науковий супровід методичної роботи;

· індивідуальна робота з педагогами закладу;

· атестації педагогічних кадрів;

· вдосконалення матеріально-технічної бази Відділу.

Проводяться досліди на навчально-дослідній ділянці, теплиці, парниках, квітниках по вирощуванню овочевих, квіткових та декоративних рослин.