• Пт. Бер 31st, 2023

Новина!

ВідСЮН

Лют 22, 2021

При застосуванні інтерактивного навчання поглиблюється мотивація. Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії керівника творчого об’єднання й гуртківців. Інтерактивне навчання розвиває у вихованців комунікативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження. Дозувати навчальне навантаження, а також припиняти втому органів чуття дитини та інтелектуальне виснаження, крім інтерактивних методів, призначена такожрефлексія, яка впливає на емоційну сферу і настрій дітей, а також їх навчальну діяльність. Використання рефлексії таінтерактивних вправіпізнавальних ігор, а такожінноваційних прийомівпід час інтерактивного навчання робить освітній процес більш ефективним та продуктивним.

За результатами впровадження цих методів можна констатувати наступні досягнення:

· гуртківці набули культури дискусії;

· виробилося вміння приймати спільні рішення;

· поліпшились вміння спілкуватися, доповідати;

· якісно змінився рівень сприйняття вихованцями– він набув особистісного сенсу, замість “вивчити”, “запам’ятати” стало “обдумати”, “застосувати”;

· якісно змінився рівень володіння головними мисленнєвими операціями – аналізом, синтезом, узагальненням, абстрагуванням.

Практична реалізація ідей втілена в:

Залишити відповідь