• Нд. Вер 24th, 2023

Інтерактивні заняття

При застосуванні інтерактивного навчання поглиблюється мотивація. Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії керівника творчого об’єднання й гуртківців. Інтерактивне навчання розвиває у вихованців комунікативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження. Дозувати навчальне навантаження, а також припиняти втому органів чуття дитини та інтелектуальне виснаження, крім інтерактивних методів, призначена такожрефлексія, яка впливає на емоційну сферу і настрій дітей, а також їх навчальну діяльність. Використання рефлексії таінтерактивних вправіпізнавальних ігор, а такожінноваційних прийомівпід час інтерактивного навчання робить освітній процес більш ефективним та продуктивним.

За результатами впровадження цих методів можна констатувати наступні досягнення:

· гуртківці набули культури дискусії;

· виробилося вміння приймати спільні рішення;

· поліпшились вміння спілкуватися, доповідати;

· якісно змінився рівень сприйняття вихованцями– він набув особистісного сенсу, замість “вивчити”, “запам’ятати” стало “обдумати”, “застосувати”;

· якісно змінився рівень володіння головними мисленнєвими операціями – аналізом, синтезом, узагальненням, абстрагуванням.

Практична реалізація ідей втілена в:

· розробку гурткового заняття «Природа рідного краю», яку було представлено в рамках проведення майстер-класу для керівників творчих об’єднань Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2016» еколого-натуралістичного напряму, з метою поширення досвіду щодо впровадження інтерактивних технологій навчання на гуртковому занятті (2016 р.);

Таким чином кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей аудиторії вихованців з метою створення максимальної ефективності процесу навчання.
У ході інтерактивного навчання діти вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими дітьми.
Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії керівника творчого об’єднання й гуртківців: педагог стає наставником саморозвитку дитини, провідником в інформаційному просторі, а вихованець в свою чергу, перетворюючись на суб’єкта пізнавальної життєдіяльності, протягом заняття набуває особистісних компетентностей.
Інтерактивне навчання розвиває у вихованців комунікативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження.
Стійка динаміка якості знань, високий рівень пізнавальної активності, висока результативність навчально-виховної діяльності вихованців є підтвердженням ефективності впровадження досвіду та обґрунтовує доцільність використання інтерактивних методів для формування компетентної особистості та розвитку її комунікативної компетентності.
Досвід роботи щодо впровадження інтерактивних технологій навчання показує, що кожен з методів роботи має свою мету, свої труднощі, обмеження і, звичайно, свої переваги.
Власний досвід педагогічної діяльності і порівняння різних методів навчання, а також відгуки і думки інших педагогів, дозволяють впевнено стверджувати, що інтерактивне навчання дозволяє вихованцям стати іншими – вільними, толерантними, оптимістично налаштованими, готовими до подолання труднощів навчання та життя, стійкими до стресів тощо, а інтерактивні технології значно підвищують ефективність навчально-виховного процесу та сприяють ефективному формуванню та розвитку комунікативної компетентності вихованців на заняттях гуртків позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування.

Пропонуємо впровадити інтерактивне заняття гуртків еколого-натуралістичного напряму з використанням мультимедійних засобів wym-1587627404429