• Нд. Вер 24th, 2023

Дистанційні досліди наукового товариства “Екознайка”

  • Домівка
  • Дистанційні досліди наукового товариства “Екознайка”

Зміни у світі та в Україні, зокрема, стали причиною модернізації у системі освіти. Головним завданням СЮН є підготовка вихованців до самостійного життя, а суспільство потребує виховання громадянина з високим рівнем активності, цілісним баченням проблем, готовністю до їх вирішення. Тому зрозуміло, що начальна діяльність повинна не просто дати суму знань, а формувати його компетентність. «Під компетентністю розуміють структуровані набори знань, умінь, навичок, що набувають у процесі навчання».

Головне в гуртковій роботі, зараз – пробудити у вихованців бажання займатися самоосвітою, докласти максимум власних зусиль, аби скерувати допитливий їх розум у потрібному напрямку.

Реальним об’єктом у сфері даних компетентностей виступає сам учень. Він опановує способи діяльності у власних інтересах і можливостях, що виражається в його безперервному самопізнанні, розвитку необхідних сучасній людині особистісних якостей. Компетентність самоосвіти спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки.

Під час карантину робота СЮН спрямована на формування таких психологічних властивостей особистості, як потреба в спілкуванні з природою, інтерес до пізнання її законів, мотиви поведінки і діяльності по охороні природи, переконання – в соціальній обумовленості відношення людини до природи, в необхідності управління природними явищами.

Також реалізуються завдання екологічного виховання, а саме:

• виховання гуманного ставлення до природи;

• формування системи екологічних знань та уявлень про природу;

• розвиток уміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента довкілля; милуватися і захоплюватися ними;

• включення у посильну еколого-зорієнтовану діяльність.

Саме ці завдання забезпечить активне спілкування вихованців з природним довкіллям і сприятиме їх соціалізації.

Під час спільної прогулянки з батьками відновлюється розумова працездатність учнів, розширюється світогляд, розвиваються пізнавальні інтереси, формуються навички моральних взаємин. Природа завжди залишає глибокий слід у душі дитини, впливає на її почуття своєю яскравістю, багатогранністю, динамічністю. Дитині здається, що вона першою відкрила скарби природи, вона дивується і радіє цьому.

Також разом з батьками вихованці займаються трудовою діяльністю,бо праця – це джерело, через яке дитина постійно реалізується, самовдосконалюється, виховується, знаходить себе як творчу індивідуальність а також вчиться спілкуватися, дбайливо ставитися до людської праці та оточуючого середовища.

Екологічне виховання, постійно здійснюється, що безпосередньо сприяє розвитку загальнолюдських цінностей та екологічної культури, формує емоційне ставлення до природи, до себе, до людей, до всього оточуючого.

Як гласить народна мудрість: всі ми родом із дитинства. І дійсно, все те, що людина отримує в дитинстві, залишається з нею назавжди. І тільки від того, хто був з нею поруч, хто вів її через всі проблеми, хвилювання і радощі до дорослого самостійного життя, хто вчив її мислити, співчувати, спостерігати, аналізувати і робити висновки, залежить успішність вихованця, його високі життєві сходження, авторитет у суспільстві. Тому так важливо, щоб кожну дитину супроводжували по її житті чуйні батьки, добрі друзі та розумні не байдужі педагоги. Вони повинні навчити правильно сприймати оточуючий світ, з повагою відноситися до всього живого, любити і поважати себе і довкілля.