• Чт. Вер 28th, 2023

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ВідСЮН

Сер 21, 2023
 1. Стратегія розвитку Балаклійської станції юних натуралістів Балаклійської міської ради Харківської області на 2021-2026 роки затверджено наказом від 27.05.2021 №155 та схвалено рішенням педагогічної ради №3 від 27.05.2021.
 2. Освітня програма Балаклійської станції юних натуралістів Балаклійської міської ради Харківської області затверджено наказом від 30.03.2021 №95 та схвалено рішенням педагогічної ради №1 від 30.03.2021.
 3. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Балаклійської станції юних натуралістів Харківської області затверджено наказом від 31.08.2020 №169 та схвалено рішенням педагогічної ради №3 від 31.08.2020.
 4. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу станції юних натуралістів Харківської області затверджено наказом від 31.08.2020 №169 та схвалено рішенням педагогічної ради №3 від 31.08.2020.
https://sqe.gov.ua/
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/

Результати самооцінювання 2021 року

ВимогиРівеньСередня оцінкаВагомістьВагомість із урахуванням впливу
1. Освітнє середовище    
1.1.Наявність необхідних ресурсів для створення освітнього середовищаДостатній30,120,36
1.2.Створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праціДостатній4,80,120,576
1.3.Створення  інклюзивного освітнього середовищаНизький20,080,16
 2. Система оцінювання здобувачів освіти    
2.1.Наявність системи оцінювання здобувачів освіти, яка забезпечує справедливе, об’єктивне оцінюванняДостатній50,080,4
2.2.Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освітиДостатній4,80,120,576
 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників    
3.1.Ефективність педагогічної діяльності педагогічних працівників та/або навчально-тренувальної роботи тренерів-викладачів закладу освітиВисокий50,120,6
3.2.Підвищення професійного рівня педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів  закладу освітиВисокий4,60,120,552
 4. Управлінська діяльність    
4.1.Організаційно-правові засади діяльності закладу освітиВисокий4,60,120,552
4.2.Формування та забезпечення академічної доброчесностіВисокий50,120,6

Рекомендації за напрямами самооцінювання:

1. «Освітнє середовище»

Потреба в удосконаленні освітнього середовища:

 • покращення матеріально-технічної бази закладу, а саме:
 • придбання приладів для проведення лабораторних та практичних робіт з біології, екології, сільського господарства;
 • оновлення генофонду зоопарку;
 • установка безбар’єрності в закладі, забезпечення архітектурної доступності будівлі закладу для осіб з особливими освітніми потребами;
 • облаштування пожежної сигналізації, громовідвода, обробка дерев’яного перекриття на даху протипожежним розчином;
 • ремонт зерносховищ, літніх вольєрів.
 • забезпечення комфортних та безпечних умов навчання та праці;
 • створення атмосфери вільної від будь-яких форм насильства та дискримінації;
 • формування інклюзивної, розвивальної та мотивуючої до навчання освітнього простору.

2. «Система оцінювання здобувачів освіти»:

 • спрямовувати систему оцінювання на володіння здобувачами освіти ключовими компетентностями;
 • забезпечити оприлюднення результатів  досягнень здобувачів освіти;
 • започаткувати роботу постійно діючого семінара для педагогічних працівників щодо формування компетентнісного   підходу в освітньому процесі;
 • створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти;
 • формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

3. «Педагогічна діяльність педагогічних працівників»:

 • створення та використання педагогічними працівниками власних педагогічних ресурсів та створення блогів для оприлюднення методичних матеріалів;
 • використання педагогами інформаційно-комунікативних технологій під час навчання;
 • активізувати роботу керівників гуртків щодо залучення учнів до науково-дослідницької роботи;
 • поєднувати виховний процес з формуванням ключових компенетностей здобувачів освіти;
 • здійснювати просвітницьку роботу щодо важливості дотримання норм академічної доброчесності;
 • створення банку впровадження освітніх платформ для проведення дистанційного навчання.

4. «Управлінська діяльність»:

 • впровадження цифровізації в управлінській діяльності;
 • використання електронного документообігу;
 • оновлення формату батьківських зборів та учнівського самоврядування;
 • впровадження маркетингово-моніторингової моделі управління закладом;
 • застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування в результаті навчання кожного здобувача освіти;
 • підвищувати культуру спілкування.

Висновки за результатами анкетування педагогічних працівників

         Результати анкетування дають зробити висновок, що педагоги закладу недостатньо використовують потенціал стратегій/технологій, методів, прийомів навчання з метою формування ключових компетентностей вихованців під час проведення занять.

         Близько третини педагогів використовують завдання, орієнтовані на формування і розвиток компетентності в галузі природничих наук. Більшість педагогів використовують інформаційно-комунікаційні технології під час підготовки до навчальних занять, як перегляд відео чи презентацій.

         На педагогічних радах популяризуються педагогічні знахідки педагогів. Такий обмін досвідом, спільні обговорення також є елементом підвищення кваліфікації і професійного зростання педагогів.

Висновки за результатами анкетування батьків

         У ході опитування було дуже важливо почути, що саме батьки вважають робити за потрібне, щоб покращити навчання дітей.

         9,1% респондентів не задоволені матеріально-технічною базою закладу через це 40% дітей втрачають інтерес до навчання на гуртках.

         Потрібно для батьків проводити інформаційні кластери на такі теми: “Попередження та зниження рівня дискримінації”,  “Попередження та зниження рівня насилля”, “Безпечне використання мережі Інтернет”, “Попередження кібербулінгу”.

         Майже 100% респондентів, вважають, безпечне освітнє середовище для навчання їхніх дітей (територія, приміщення).

Висновки за результатами анкетування вихованців

         У позашкільному закладі освіти створюються умови для реалізації прав i обов’язкiв учасникiв освiтнього процесу. За результатами анкетування, 82,1% вихованців, вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються.      Під час анкетування виявлено, щоб 28,6% пропозицiї вихованців враховуються пiд час прийняття управлiнських рiшень, найчастiше – при оформленні та дизайні навчальних кабінетів, при організації дозвілля (67,9%), тематика занять (32,1%). Однак 14,3% респондентів зазначили, що їхня думка не враховується або враховується дуже рідко. У закладі освіти діє учнівське самоврядування «Юннатівське самоврядування». За результатами анкетування, юннатівське самоврядування залучалося до організаційно-масових, прийняття  загальних правил закладу позашкільної освіти, пропаганди принципів академічної доброчесності, надавало пропозиції до розкладу занять тощо.

         За результатами анкетування вихованців перевага щодо участі надається заходам, організованим на Балаклійській СЮН (76%); на рівні громади –(66%); на рівні області – (52%). Найчастіше вихованці беруть участь у заходах за власної ініціативи (78,6%). Найбільш поширені серед  заходів, відповідно до анкетування вихованців, це – екскурсії (82,1%), пікніки на природі (60,7%), спортивні свята (46,4%), відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв, виставок (57,1%).

Пов’язаний запис

Залишити відповідь